על רצפת חדר העריכה

Soon... *חיכוך ידיים ברשעות קריקטורית השמורה לאיש הרע מחושחש הבלש* SOON......